2010/11/25

[Comp] HUDY Boulder Cups 2010

HUDY Boulder Cups 2010 from Ondřej Smrž on Vimeo.

CZ:
Dokument o průběhu dvou boulderingových závodů, které spojuje společná lezecká vášeň, nerozlišující rozdílné země ani národy.

HUDY Cup Bad Schandau

Závod pořádaný v německém městečku Bad Schandau, které leží v několik málo kilometrů od společných hranic, v srdci Saských pískovců. Jedná se závod na umělé lezecké stěně, avšak pod širým nebem na břehu Labe. Perličkou tohoto závodu je finále, kde závodníci lezou finálové problémy nad bazénem.
www.hudybouldercups.eu/badschandau

Hudy Cup Děčínský Sněžník

Jednodenní závod na přirodních pískovcových kamenech, v nádherné lokalitě u Děčínského Sněžníku poblíž českého města Děčín. Pohodová atmosféra zářijové soboty byla lehce okořeněna soubojem vynikajících boulderistů a boulderistek na připravených lezeckých problémech. K příležitosti závodu byla pro lezce připravena nová oblast s více jak 450 cestami od lehkých trojek po osmičkové prásky, od nízkých balvanů po odvážné highbally.
Celodenní dřina byla zakončena after party v kempu „Pod Císařem“ v Ostrově u Tisé, kde se na pódiu postupně vystřídaly čtyři kapely.
www.hudybouldercups.eu/sneznik

Sestřih z tohoto dokumentu uvedla Česká televize v rámci outdoorového magazínu Vertikal. Pořad je možné shlédnout v internetovém archivu: www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210471290420013-vertikal od cca 6 minuty.

Morchella na Facebooku: www.facebook.com/pages/Morchella-Productions/216449317122

V případě trhaného přehrávaní, vypněte možnost HD.

Pro stažení tohoto videa ve vyšší kvalitě přejděte na stránky www.morchella.cz

Hlavní kamera: Canon XH-A1. Zdrojový materiál: 12 hodin v 500 záběrech.

EN:
A documentary about the two bouldering contests, linked by a passion for climbing, not discriminating different countries and nations.

HUDY Cup Bad Schandau

It is a contest held in the German town of Bad Schandau, which lies a few kilometers of the borders, in the heart of Saxon sandstone. It is a contest on an artificial climbing wall, but under the open sky on the banks of the river Elbe. Specialty of this race is the final, where competitors climb over the pool.
www.hudybouldercups.eu/badschandau

Hudy Cup Decinsky Sneznik

This is a one-day contest on natural sandstone rocks, in a wonderful location near Děčínský Sněžník close to the Czech town of Decin. The excellent duels of the climbers on prepared climbing issues lightly spiced the relaxed atmosphere of this Saturday in September. A new area with more than 450 routes from easy 3A to 8B difficulties was prepared on the occasion of this contest (from low boulders to highballs).
The whole day labour ended by after-party at the camp "Pod Cisarem" in Ostrov at Tisa, where four bands gradually exchanged on the stage.
www.hudybouldercups.eu/sneznik

Morchella at Facebook: www.facebook.com/pages/Morchella-Productions/216449317122

In case of jittery or snatchy playback, turn off HD.

For downloading high quality version of this video go to www.morchella.cz

Main Camera: Canon XH-A1. Source material: 12 hours in 500 shots.

0 コメント: