■Guido Unterwurzacher: Des Kaisers Neue Kleider

Guido Unterwurzacher: Des Kaisers Neue Kleider from Ondřej Smrž on Vimeo.

EN: Guido Unterwurzacher - guido-rockside.blogspot.com - climbing multipitch route The Emperor's New Clothes 8b+ [Des Kaisers neue Kleider] - the hardest route from the Alpine Trilogy - which is located in Wilder Kaiser.
Guido is the fourth climber who has done this route since 1994.

This clip was made for Guido's presentetion at climbing festival in Stallnalm. He choosed the music and all these cool titles.

Shot with Canon XH A1.

Whole film where staring also Ondra Benes will be available on Vimeo in fall 2010.

In case of jittery or snatchy playback, turn off HD.

CZ: Guido Unterwurzacher - guido-rockside.blogspot.com - leze vícedélkovou cestu Císařovy nové šaty - 8b+ [Des Kaisers neue Kleider]. Tato nejtěžší cesta z Alpské trilogie se nachází v pohoří Wilder Kaiser.

Guido je čtvrtý člověk od roku 1994, který vylezl tuto cestu.

Tento klip byl vytvořen pro Guidovu prezentaci o této cestě na lezeckém festivalu ve Stallnalmu. Sám si vybral hudbu a titulky.

Natočeno kamerou Canon XH A1.

Celý film, kde leze také Ondra Beneš bude volně k dispozici na podzim 2010.

V případě trhaného přehrávání vypněte možnost HD.

0 コメント: